Safety Standards

Safety Standards of LaQ

Snap! Click! and Play! with LaQ! The fun and innovative toy blocks for creative minds of all ages.

Trang chủ » Tiêu chuẩn An toàn

Đồ chơi LaQ phù hợp với chuẩn CPSIA CPSIA - một tiêu chuẩn an toàn rất nghiêm ngặt của Hoa Kỳ.

Đồ chơi LaQ đã đạt các tiêu chuẩn ST CE ASTM EN CCC và HR4040
(Section 101, 108 16CFR 1303) Safety Standards.

100% nguyên vật liệu Nhật Bản - Chế tạo hoàn toàn tại Nhật Bản.
Các chi tiết của đồ chơi LaQ được làm từ nhựa cao cấp ABS và POM.

Safety Tests Approval (EN, ASTM, CPSIA, CHPR)→Tải về!
Safety Tests Approval (EN)→Tải về!
Safety Tests Approval (CPSIA)→→Tải về!
Safety Tests Approval (ASTM)→Tải về!
Safety Tests Approval (GB)→Tải về!
Safety Tests Approval (HR4040)→Tải về!
LaQ Materials Data(ABS)→Tải về!
LaQ Materials Data(POM)→Tải về!